Spółdzielnia Socjalna POMOST

Projekt trwa od: 21/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Powiat Kępiński
Powiat
Powiat Kępiński
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Zatrudnienie
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Powiat Kępiński Caritas Diecezji Kaliskiej
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki UE

W Powiecie Kępińskim Funckjonuje tylko jeden Warsztat Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kepnem, prowadzony przez Caritas Diecezji Kaliskiej w którym uczestniczy 40 osób niepełnosprawnych. Kolejnka oczekujących na zakwalifikowanie do uczestnictwa w WTZ jest długa. Jednak brakuje na otwartym rynku pracy pracodawców chcących zatrudnic osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym czy znacznym, ze względu na ich ograniczenia. Inicjatywa powołania do życia Spółdzielni powstała wśród uczestników WTZ, którzy po 9 - 10 latach pobytu w Warsztacie chcieli coś zmienić w swoim życiu.

Pomysła powołania do życia społdzielni socjalnej spodobał się jednostce prowadzącej WTZ - jednak utworzenie tekiego podmiotu i porwadzenie go przez same osoby niepełnosprawne byłby trudny. Dlatego , po wspólnych rozmowach Starosty Kepińskiego Włodzimierza Mazurkiewicza reprezentującego Zarząd Powiatu Kępińskiego oraz ks. Sławomira Grześniaka Dyrektora Caritas Diecezji Kaliskiej podjęto decyzje o powołaniu spółdzielni socjalnej osób prawnych tj. Powiatu Kepińskiego oraz Caritas Diecezji Kaliskiej.

30 listopada 2012 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Założycielskie Spółdzielni Socjalnej POMOST. Przedstawicielami założycieli z ramienia Powiatu Kępińskiego był Starosta Kępiński Włodzimierz Mazurkiewicz oraz ze strony Caritas Diecezji Kaliskiej Ksiądz Dyrektor dr Sławomir Grześniak. Wybrano Zarząd Spółdzielni - prezesem została pani Zuzanna Czworowska, a jej zastępcą ksiądz Tomasz Hojeński. Prawie półtora roku pracy w ramach projektów CESON, „Samodzielni w ekonomii społecznej” zostało uwieńczone sukcesem.

Społdzielnia Socjalna POMOST została zarejestrowana 21 grudnia 2012 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym w Poznaniu. Głównym celem działalności SS POMOST:

 

1) przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób niepełnosprawnych i innych zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

2) realizacja doniosłych społecznie celów, takich jak tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa - podejmowanie działań mających za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;

3) prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczna w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).

 

Działalność Spółdzielni Socjalnej POMOST nastawiona jest na początek na 3 profile tj:

 • Działalność Klubokawiarni FILIŻANKA,
 • Usługi sprzątające  w lokalach użyteczności publicznej, domach osób prywatnych jak i utrzymaniu w czystości nagrobków naszych najbliższych
 • Sprzedaż rękodzieła przede wszystkim mieszkańców Powiatu Kępińskiego

Na dzień 31.05.2014r. Spółdzielnia Socjalna POMOST zatrudnia  21vosób, w tym 12 osób z niepełnosprawnością.

Zarząd Spółdzielni podpisał 8 umów dotyczących usług sprzątających w budynkach: Starostwa Powiatowego w Kępnie, Zespołu Szkół  w Baranowie, Szkoły Podstawowej w Słupi pod Kepnem, Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie, Caritas Diecezji Kaliskiej oraz Urzędu Gminy Baranów oraz firmy prywatnej ANTEX. Spółdzielnia relizuje również inne zlecenia usługę sprzątania domów prywatnych, hal produkcyjnych i innych.

Klubokawiarnia FILIŻANKA  to nie tylko kawa i pyszne desery, liczyć można także na ciepły lunch. Ten ciepły zakątek zapewnia chwilę wytchnienia klientom, którzy podczas delektowania się Latte, Frappe, czy Cappuccino mogą przejrzeć bieżącą prasę, obejrzeć coś w telewizji lub skorzystać z Internetu. Częstymi gośćmi Filiżanki są dzieci, które mają zapewniony specjalnie dla nich przygotowany kącik z zabawkami. Już tradycję stanowią orgaznizowane dla nich spotkania z puzzlami czy klockami, podczas których wspólnie się bawią, budują i biorą udział w konkursach z drobnymi upominkami i jedzą słodkości takie, jak owocowe szaszłyki, desery, galaretki, itp. W tym czasie rodzice mogą spokojnie zrelaksować się przy kawie.Filiżanka z powodzeniem realizuje zewnętrzne zlecenia cateringowe oraz organizuje imprezy okolicznościowe we własnym lokalu, podczas których zapewnia, oprócz pysznych przekąsek i odpowiedniego do okazji wystroju wnętrza, uprzejmą i profesjonalną obsługę oraz dodatkowe atrakcje w postaci animacji czy zabaw. Można tu poza tym zakupić drobne upominki i gadżety takie, jak ręcznie robione anioły, serduszka zapachowe z lawendą, pojemniczki na chusteczki wykonywane techniką decoupage oraz podkładki pod szklaneczki, pudełka na herbatę, oryginalne malowane butelki, a także zawieszki do okna i bukieciki na różne okazje. Wszystkie są wykonywane ręcznie przez mieszkańców Powiatu Kępińskiego i sprzedawane w prowadzonej przez spółdzielnię PREZENTOWNI.

 

1. Niepełnosprawni absolwenci Warsztatu Terapii Zajęciowej realizują się zawodowo wykonując swoje zadania sprzatyając pomieszenia biurowe i szkolne jak i pracując w Klubokawiarni FILIŻANKA I  przygotowując napoje, przekąski, desery i proste dania, a także jako kelnerzy.

2.OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I INNE WYKLUCZONE SPOŁECZNIE mogą wykazać się kreatywnością, zarówno podczas przyrządzania potraw, ale również planując animacje dla dzieci, udogodnienia dla klientów, również tych niepełnosprawnych, których potrzeby przecież rozumieją jak nikt inny.

3. osoby niepełnosprwne dzięki aktywizacji zawodowej i społecznej stają się dzięki temu samodzielni, samowystarczalni, a ich poczucie wartości wzrasta.

4. Poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych - uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej zwalniaja się miejca na WTZ dla osób oczekujących na udział w WTZ.

Spółdzielnia Socjalna POMOST rozwija sowja działaność zatrudniając coraz więcej osób wykluczonych społecznie , w tym osób niepełnosprawnych. Poprzez to w bieżącym roku została powołana kolejna spółdzielnia osób prawnych JAŚMIN, która relaizowac będzie usługi caterigowe. Stwarza to duże możliowści aktywizacji coraz to większej rzeszy osób niepełnosprawnych i daje na dzieje na lepsze jutrio dla nich.

Nawiązała się współpraca pomiędzy WTZ - przygotowującym niepełnosprawnych do pracy a Spółdzielniami - które moga zatrudnić nniepełnosprawnych uczestników Warsztatu - daje to długofalowe oddziaływania.

Projekt pt. Spółdzielnia Socjalna POMOST jest zadaniem otwartym zarząd Spółdzielni jak i załozyciele tj. Powiat Kępiński oraz Caritas Diecezji Kaliskiej nie maja zamiaru kończyc działalności a tym samym dalsze  zatrudninie osób wykluczonych społcznie z terenu Powiatu Kepińskiego nie jest zagrożone

przecięcie sympoliczne wstęgi otwierającej działalność Klubokawiarni FILIŻANKA
OFICJALNE OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ POMOST
pierwsi pracownicy Spóldzielni Socjalnej POMOST
pracownicy podczas orgazniowanego przez FILIŻANKĘ cateringu
preznetowania rekodzieła mieszkańców Powiatu Kepińskiego
logo POMOST
zakres usług POMOST
usługa sprzatania oraz OGRODNIK PAMIĘCI
działalnośc KLUBOKAWIARNI FILIŻANKA
LOKAL FILIZANKI PRZYSTOSOWANY DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOPSRAWNYCH ORAZ MATEK Z DZIECMI

Komentarze (0)