Usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych Drzwi w drzwi

Projekt trwa od: 01/01/2007 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
lubuskie
Miasto na prawach powiatu: Zielona Góra
Gmina miejska
Urząd Miasta Zielona Góra
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Choroby narządu wzroku
 • Głuchoślepota
 • Narządu ruchu
 • Choroby neurologiczne
 • Całościowe zaburzenia rozwojowe
 • Niepełnosprawność sprzężona
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • Wybory
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Zatrudnienie
 • Inne
 • Dostępny transport
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Brak
 • Środki własne

Posiadanie pracy, polepszenie stanu zdrowia, edukacja, uczestniczenie w życiu kulturalnym, czy też kontakty z innymi ludźmi są ważne i niezbędne dla każdego z nas i w tym dla osób niepełnosprawnych. Dlatego też swobodne poruszanie się po terenie Miasta i nie tylko, w celu załatwienia jakiejkolwiek sprawy, powoduje że osoby niepełnosprawne czują się bardziej niezależne a bariera komunikacyjna nie  stanowi istotnej przeszkody w sferach życia zawodowego, edukacyjnego, zdrowotnego, czy też społecznego.

Osoby niepełnosprawne, które mają z różnych powodów problemy w poruszaniu się, od 2007 roku posiadają w obecnej formie możliwość skorzystania z indywidualnej usługi transportowej organizowanej i częściowo dofinansowanej przez Urząd Miasta Zielona Góra. Przewozy prowadzone są za pomocą czterech busów 9 osobowych (8+1), marki Opel Vivaro specjalnie przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w:

- pasy do mocowania  wózków dla osób niepełnosprawnych,

- podjazd umożliwiający wjazd wózkiem z osobą niepełnosprawną do samochodu,

- przystosowane od strony drzwi bocznych podjazdu do swobodnego wejścia dla osoby niepełnosprawnej ruchowo,

- wyposażenie w kamerę umożliwiającą podgląd Kierowca-Pasażer,

- wyposażenie w taksometr i drukarkę,

- klimatyzacja

W roku 2014 miasto kontynuuje usługę dotyczącą przewozu osób z niepełnosprawnością przede wszystkim ruchową, ale też dla osób niewidomych na terenie Miasta. Roczna kwota dofinansowania od 2012 roku to 200 tyś zł. W 2013 roku łączna ilość przewiezionych osób  to 8719 - średnio miesięcznie 734, w tym na wózkach inwalidzkich 4046 - średnio miesięcznie 338, osób niewidomych  - średnio miesięcznie 31. W ciągu roku busy wykonują ok. 30 000 km kilometrów efektywnych przebiegów z pasażerem przewożąc osoby niepełnosprawne do m.in. pracy, szkoły, na rehabilitację, na imprezy sportowe, kulturalne i inne.

- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego udziału społeczności w życiu zawodowym, edukacyjnym, dostęp do usług zdrowotnych, rozwijanie zainteresowań związanych z kulturą, sportem, czy też turystyką, spotkania towarzyskie;

- Poprawa bezpieczeństwa w przemieszczaniu się z jednego miejsca do drugiego, ponieważ bus podjeżdża pod same „drzwi” wskazanego miejsca i zawozi pod same „drzwi” miejsca docelowego. Różne sytuacje życiowe-zdrowotne powodują, że nie ma możliwości przemieszczania się  innym transportem w miejsce docelowe, tj. taksówką, komunikacją miejską, czy też własnym samochodem. Brak warunków technicznych uniemożliwia bezpieczne i swobodnie przemieszczanie się. Opisane wyżej wyposażenie busa takie warunki stwarza,

Innymi rezultatami projektu są:

- oszczędność pieniędzy (przejazdy są dofinansowywane),

- oszczędność czasu i dotarcie do określonego miejsca na konkretną godzinę.

Osoby niepełnosprawne, które z różnych powodów mają problemy w przemieszczaniu się, dzięki usłudze transportowej mają możliwość polepszenia standardów swojego życia  w różnych jego aspektach i pełnego uczestnictwa w społeczności lokalnej.

Transport osób niepełnosprawnych, który działa na zasadzie indywidualnej komunikacji jest i będzie stanowić uzupełnienie do komunikacji publicznej, w sytuacji kiedy dana osoba niepełnosprawna nie może z takiej komunikacji skorzystać.

Projekt jest w trakcie realizacji. W corocznych planach budżetu Miasta jest zapewniane dofinansowanie do usługi transportowej.

W roku 2014, będzie ogłoszony przetarg na transport na następne trzy lata, tj. 2015-2017 dodatkowo dla osób będących uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy (osoby z niepełnosprawnością umysłową).

Wnętrze busa Opel Vivaro z wysuniętą platformą podjazdową. Wewnątrz jest miejsce umożliwiające umieszczenie wózka inwalidzkiego lub dwóch wózków po usunięciu siedzeń.
Wnętrze busa Opel Vivaro ze złożoną do wewnątrz platformą podjazdową.
Widok dwóch busów Opel Vivaro z wysuniętymi platformami podjazdowymi.
Widok trzech busów Opel Vivaro będących w użytkowaniu firmy do przewozów osób niepełnosprawnych.
Bus Opel Vivaro - widok tyłu pojazdu
Bus Opel Vivaro - widok z przodu pojazdu z logo ratusza Miasta Zielona Góra

Komentarze (0)