Europejski Festiwal Filmowy „Integracja Ty i Ja”

Projekt trwa od: 23/08/2006 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
zachodniopomorskie
Miasto na prawach powiatu: Koszalin
Gmina miejska
KOSZALIŃSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOACHIMA LELEWELA; KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO SPOŁECZNO - KULTURALNE
Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Ogólnopolski
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • •Kiwanis International – Serving The Children Of The World • CINTEG • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych “IKAR” • Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych ich Rodzin i Przyjaciół “OPOKA” • Stowarzyszenia działające a rzecz osób niepełnosprawnych z 40 miast Polski (organizatorzy małych festiwali) • Kina studyjne dużych miast Polski • szkoły i placówki działające na rzecz osób z niepełnosprawnością
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów
 • Inne

Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja" (Festiwal) odbywający się w Koszalinie, z roku na rok, gromadzi coraz więcej widzów i sympatyków.

Głównym celem Festiwalu jest integracja środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem poprzez prezentację filmów o tematyce, problemach i życiu osób niepełnosprawnych.

W latach 2003-2013 zaprezentowano łącznie  blisko 400 filmów fabularnych, dokumentalnych ii amatorskich z całego świata, których bohaterami są osoby niepełnosprawne.

Uniwersalne przesłanie tych filmów zawiera się w przekonaniu o głębokim sensie zmagania z własnym losem, pokonywania barier i odnajdywaniu drugiego człowieka. Filmy oceniane są w trzech kategoriach:

 • Międzynarodowy konkurs filmowy na najlepszy film fabularny
 • Międzynarodowy konkurs na najciekawszy film dokumentalny
 • Konkurs na film amatorski tworzony przez osoby niepełnosprawne

Choć myśl przewodnia Festiwalu zmienia się z roku na rok, a ich tematyka jest czasem trudna - kontrowersyjna (seksualność, macierzyństwo osób niepełnosprawnych; film sztuka otwarta; integracja przez bajkę i inne) wciąż aktualna i świeża pozostaje idea i potrzeba integracji środowisk osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem. Projekcjom filmowym towarzyszą różnego rodzaju wydarzenia artystyczne, na których prezentowana jest twórczość artystów niepełnosprawnych.  W szkołach koszalińskich prowadzone są turnieje sportowe. Odbywają się koncerty, wystawy, recitale, warsztaty  i spotkania autorskie, na których rozwija się i umacnia idea integracji. Dyskusje "Bez barier" podnoszą ważkie i kontrowersyjne tematy dotyczące niepełnosprawności, stanowią ważny element programowy każdej edycji Festiwalu. Bardzo ciekawą inicjatywą są tzw. „Żywe lekcje” w szkołach ponadpodstawowych i Zakładzie Karnym, które mimo swoich ograniczeń osiągają sukcesy i spełniają swoje pasje. Prezentowani są artyści niepełnosprawni, ich dokonania i talenty.

Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem mediów, stowarzyszeń, fundacji i instytucji. Do udziału w koszalińskim Festiwalu zaproszone są osoby niepełnosprawne, jak również wszyscy ci, którym problem niepełnosprawności nie jest obojętny.

Festiwal - to szczególne forum wymiany myśli i doświadczeń wokół problemu niepełnosprawności i integracji społecznej. To tutaj nawiązywane są kontakty, znajomości i nowe przyjaźnie.

Festiwal jest organizowany od 11 lat. Organizatorem  jest Koszalińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne i Koszalińska Biblioteka Publiczna im. Joachima Lelewela. Pomysłodawcami są Barbara Bielińska - Jaroszyk – dyrektorka Festiwalu, jej nieżyjący mąż Piotr Jaroszyk. Dwie pierwsze edycje Festiwalu zostały zorganizowane w Kołobrzegu przez koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Po rocznej przerwie w 2005 roku, Festiwal został przeniesiony do Koszalina, gdzie jego kontynuowania podjęli się obecni organizatorzy.

Z roku na rok impreza zdobywała coraz większe uznanie twórców i widzów. Napływa  coraz więcej filmów, poszerza się oferta imprez towarzyszących, jako goście i jurorzy zaczęli przyjeżdżać najbardziej znani polscy filmowcy, wśród nich m.in. Jacek Bławut, Andrzej Titkow, Andrzej i Janusz Zaorscy, Jan Nowicki, Teresa Budzisz Krzyżanowska, Magdalena Łazarkiewicz.

Od czterech lat impreza wychodzi poza Koszalin. W wielu miejscowościach na terenie całego kraju odbywają się tzw. Małe Festiwale. Pokazom wybranych filmów konkursowych towarzyszą koncerty, wystawy i prezentacje przygotowane przez lokalnych organizatorów, którymi są instytucje samorządowe, organizacje pozarządowe i wolontariusze. Poza tym w trakcie Festiwalu część filmów jest wyświetlana w ramach sieci kin studyjnych w największych, polskich miastach. W trakcie każdej edycji Festiwalu wyświetla się kilkadziesiąt, najnowszych filmów  z całego świata pokazujących problemy osób niepełnosprawnych. Seanse ogląda, tylko w festiwalowym kinie Alternatywa w Koszalinie, ok. 3 tys. widzów w kilku dniach Festiwalu.

Ciekawostką jest, że wybrane filmy Festiwalowe można oglądać w internecie, na portalu filmowym iplex.pl.

Z roku na rok Festiwal zdobywała coraz większe uznanie twórców i widzów. Napływa  coraz więcej filmów, poszerzała się oferta imprez towarzyszących, jako goście i jurorzy zaczęli przyjeżdżać najbardziej znani polscy filmowcy, wśród nich m.in. Jacek Bławut, Andrzej Titkow, Andrzej i Janusz Zaorscy, Jan Nowicki, Teresa Budzisz Krzyżanowska, Magdalena Łazarkiewicz, Wojciech Malajkat, Andrzej Fidyk.

Filmy są oczywiście najważniejszym elementem Festiwalu, ale też jest to impreza interdyscyplinarna. Jest to bowiem wyjątkowa okazja do zaprezentowania dorobku i osiągnięć osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia – sztuce, nauce, sporcie, turystyce, działalności społecznej. Projekcjom filmowym towarzyszą koncerty, wystawy, debaty, konferencje naukowe, prezentacje nowinek technicznych, pokazy sportowe. Na festiwalu gościliśmy medalistów igrzysk paraolimpijskich (Justyna Kozdryk, Renata Chilewska), wokalistów piosenkarzy (Monika Kuszyńska, Roman Roczeń, Ewa Lewandowska, Dorota Osińska), podróżników (Jan Mela).

Festiwal ma, jak sama nazwa mówi, integrować, dlatego skierowany jest do wszystkich. W jego trakcie znikają bariery między osobami sprawnymi i niepełnosprawnymi. Wszyscy funkcjonują w modelowej formie społecznej symbiozy. Największym szczęściem byłoby, aby takie relacje utrwalały się w społeczeństwie. Temu ma służyć Festiwal.

Doceniając wartość Festiwalu, w 2012 roku Narodowa Agencja Programu Grungtvig uznała go za przykład „Dobrych praktyk” i umieściła na swojej liście.

Po raz pierwszy w historii Europejski Festiwal Filmowy "Integracja Ty i Ja", który za sprawą Małych Festiwali jest obecny już w ponad 40. miejscowościach Polski, trafił za granicę – najpierw do Londynu, potem do Brukseli. Obie, niezwykle udane, wizyty z jednej strony stanowiły w ubiegłym roku wspaniały akcent jubileuszowy, a z drugiej – nowe, obiecujące otwarcie w historii festiwalu (pierwsza wizyta zagraniczna miała miejsce w październiku 2013 roku – wybrane filmy festiwalowe zostały zaprezentowane w Polskim Ośrodku Społeczno-Kluturalnym w Londynie. Przegląd otworzył gość specjalny, Kevin Steward, niepełnosprawny wolontariusz, jeden  z wybrańców, którzy nieśli pochodnię z ogniem olimpijskim przed igrzyskami w Londynie. Wśród gości znalazła się także Althea Smith, radna i była burmistrz londyńskiej dzielnicy Southwark.

13 listopada 2013 roku organizatorzy Festiwalu zagościli w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dziesięcioletni dorobek i osiągnięcia zaprezentowali w swoim wystąpieniu, dzięki czemu z ideą Festiwalu zapoznali się europosłowie, przedstawiciele instytucji europejskich oraz zaproszeni goście.

 • Zorganizowanie 10 edycji Festiwalu.
 • Prezentacja filmów i osiągnięć osób niepełnosprawnych dla blisko 30 tysięcy Uczestników Festiwalu.
 • Zaangażowanie ponad 40 partnerów w realizację przedsięwzięcia.
 • Zapoczątkowanie procesu integracji osób niepełnosprawnych zamieszkujących Koszalin i inne miasta w Polsce   i Europie.
 • Wzmocnienie procesu integracji osób pełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi zamieszkującymi Koszalin.
 • Promowanie i zapewnienie równego dostępu osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej, sportowej, kulturalnej, rekreacyjnej, rozrywkowej, zdrowotnej.
 • Przeciwdziałanie marginalizacji i dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
 • Poprzez promocję projektu w mediach popularyzacja idei integracji społecznej.
 • Wzrost samooceny Uczestników Festiwalu, poprawa ich samopoczucia psychicznego.
 • Coroczne opracowanie, wydanie i rozpowszechnienie 400 sztuk  wydawnictwa pofestiwalowego.
 • Integracja osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi.
 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie filmu i komunikowania się z osobami niepełnosprawnymi.
 • Powstanie pozytywnego wizerunku osoby z niepełnosprawnością jako pełnoprawnego i aktywnego członka społeczności lokalnej.
 • Rozszerzenie działań organizatorów poprzez realizacje coraz większej ilości Małych Festiwali.
 • Uwrażliwienie młodego pokolenia i osób osadzonych podczas bezpośrednich spotkań na temat niepełnosprawności.
 • Współpraca z mediami celem pogłębienia tematu niepełnosprawności i pokazywania dobrych praktyk.
 • Promocja miasta Koszalina.

To, że Festiwal jest organizowany w danym roku przez kulka dni, nie znaczy, że kończy się i impreza czeka na kolejny rok. Prowadzone są różnego rodzaju działania w ciągu całego roku. Organizuje się np. międzynarodowe warsztaty animacji filmowej, w których brały udział osoby z niepełnosprawnością z całej Europy. Są organizowane ogólnopolskie, integracyjne warsztaty fotograficzne. Najlepsze fotografie wykonane w ich trakcie prezentuje się na powarsztatowej wystawie w trakcie Festiwalu. Przez cały rok trwa Akademia Filmowej Integracji, w ramach której, w koszalińskim kinie Alternatywa prezentuje się filmy poświęcone niepełnosprawności oraz ich twórców.

Chce się żyć, jak tu was wszystkich widzę – powiedziała Barbara Jaroszyk, otwierając festiwal po raz dziesiąty. Integracja to dziś impreza nowoczesna, obejmująca zasięgiem kilkadziesiąt miejsc w Polsce, rozwijająca się, eksplorująca nowe obszary dialogu, ale ciągle zwyczajnie przyjazna ludziom, wesoła, refleksyjna i otwarta, zupełnie jak film. Do tych słów nic nie można już dodać. One otwierają, zachęcają i nie można byłoby sobie wyobrazić, że Festiwalu nie będzie. On musi istnieć tak długo, jak długo człowiek będzie potrzebował drugiego człowieka.

Polecam stronę www.integracjatyija.pl. W imieniu organizatorów zapraszam na tegoroczny Europejski Festiwal "Integracja Ty i Ja" do Koszalina w dniach od 2 do 6 września 2014 roku.

Spotkanie w szkole. Fot. Wojtek Szwej
Spotkanie w Zakładzie Karnym. Fot. Wojtek Szwej
Zabawa z Charli Chaplinem. Fot. Wojtek Szwej
Każdy może nauczyć się pokonywać bariery - warsztaty z Aktywną rehabilitacją. Fot. Wojtek Szwej
Warsztaty fotografivczne. Fot. Wojtek Szwej
Akcja Ślepiec. Fot. Wojtek Szwej
Ostra jazda była z Wojtkiem. Fot. Wojtek Szwej
Zapraszamy na Festiwalową zabawę!!! Fot. Wojtek Szwej
Miasteczko Festiwalowe. Fot. Wojtek Szwej
Tu byliśmy! Fot. Wojtek Szwej

Komentarze (1)

Jacek 17.07.2014
Byłem tam dwa razy. Atmosfera, ludzie, mnogość imprez towarzyszących...oj aż sie chce wrócić!!!
Filipek J. 25.07.2014
każda z chwil spędzonych tu dla mnie jest niezapomniana. Dziękuję Organizatorom i Pani Pełnomocnik, ze umieściła tę Dpnrą raktykę na Waszych stronach. Takiego przedsiewziecia nie ma ani w Polsce ani na świecie!
Natalia 14.08.2014
To jest integracja! Dziękuję za pomysł i za to,że to taka dobra praktyka.