Budowa Parku Wodnego w Wilkasach

Projekt trwa od: 30/06/2010 r. do 31/01/2012 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
warmińsko-mazurskie
Giżycko
Gmina wiejska
Gmina Giżycko
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępne rozwiązania architektoniczne
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Wczesne wspomaganie
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gmina Giżycko
 • Środki własne
 • Środki UE

Na przestrzeni ostatnich lat, z racji położenia gminy intensywnie rozwija się branża turystyczna. Obszar ten stanowi subregion wyróżniający się szczególną atrakcyjnością krajoznawczą. Zaobserwowano  wzrost zatrudnienia w usługach turystycznych i okołoturystycznych. Dynamicznie rozwijający się sektor turystyczny stanowi wielką szansę dla mieszkańców gminy, pod warunkiem, że uzupełnione zostaną braki infrastrukturalne umożliwiające wzrost atrakcyjności turystycznej regionu, wydłużenie sezonu turystycznego, a w konsekwencji jego rozwój gospodarczy. Są tu doskonałe warunki do uprawiania nie tylko letnich sportów wodnych, ale także sportów zimowych: narciarstwa, saneczkarstwa, łyżwiarstwa i żeglarstwa lodowego oraz turystyki krajoznawczej i kulturowej (bogactwo dziedzictwa kulturowego).

Gmina Giżycko kojarzy się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem, żaglami czy też wędkarstwem. Sezon turystyczny nad akwenami wodnymi trwa jedynie 3-4 miesiące. Dążenie do pełnego wykorzystania potencjału Wielkich Jezior Mazurskich to jeden z celów postawionych w Strategii rozwoju społeczno – gospodarczego województwa warmińsko – mazurskiego do roku 2020. Utworzenie parku wodnego przyczyni się do osiągnięcia celu operacyjnego „Wzrost potencjału turystycznego” priorytetu „Konkurencyjna gospodarka”.

Zgodnie z zapisami strategii, wzrost potencjału turystycznego wymaga wielu różnorodnych działań w następujących kategoriach:
- pełne wykorzystanie potencjału turystycznego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich
- stworzenie bogatej oferty usług okołoturystycznych.
Realizacja projektu przyczynia się do realizacji tego celu zarówno pod kątem obszarowym (Wielkie Jeziora Mazurskie), jak i pod kątem wzbogacenia oferty turystycznej.

Głównym działaniem była budowa „Parku Wodnego w Wilkasach”, która polegała na wybudowaniu wielofunkcyjnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej w jednej z najbardziej atrakcyjnych turystycznie miejscowości przy szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

Budynek można podzielić na dwie części: zaplecze oraz halę basenową. Na parterze zaprojektowano szatnie i pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób korzystających z basenu. W poziomie piwnicy zaprojektowano zaplecze techniczne dla basenu oraz siłownię. Hala basenu to budynek jednokondygnacyjny w części z niecką basenową, oraz dwukondygnacyjny w części z trybunami. Pod trybunami w poziomie piwnicy zarezerwowano powierzchnię na kręgielnię. Poza niecką basenową w parku wodnym znajdują się następujące atrakcje:
- kręgielnia zlokalizowana w piwnicy budynku,
- ścianka wspinaczkowa
- wanna spa – jaccuzzi,
- rzeka i wyspa,
- siłownia,
- sauna,
- zjeżdżalnia wyprowadzona poza obiekt o długości ok. 30m z wanną hamowną.

„Park Wodny Wilkasy” jest całkowicie przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano następujące rozwiązania:
1. szerokie przejścia i drzwi,
2. duża przestrzeń umożliwiająca swobodny obrót na wózku, poręcze umocowane w ścianach,
3. nawierzchnia antypoślizgowa,
4. duże wyraźne oznaczenia dla pomieszczeń wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
5. łatwość w lokalizacji pomieszczeń,
6. podnośnik hydrauliczny zejścia do basenu,
7. pochylnia dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.

1. Zapewnienie równego dostępu i wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych w różnych aspektach życia społecznego, przede wszystkim poprzez umożliwienie uczestnictwa w zajęciach i imprezach sportowo-rekreacyjnych,
2. łatwiejszy dostęp na kąpielisko innych osób, tj. ludzi w podeszłym wieku, osób z dziećmi w wózkach, a także okresowo niezdolnych fizycznie.

Korzystanie przez wszystkich z parku wodnego pozytywnie wpłynie na kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji.

"Park Wodny Wilkasy" oddany do użytku :)
 

W samym sercu Mazur - Park Wodny Wilkasy
W samym sercu Mazur - Park Wodny Wilkasy
W samym sercu Mazur - Park Wodny Wilkasy
W samym sercu Mazur - Park Wodny Wilkasy
W samym sercu Mazur - Park Wodny Wilkasy

Komentarze (0)