Warsztat Terapii Zajęciowej

Projekt trwa od: 20/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Strzegom
Gmina miejsko-wiejska
Gmina Strzegom
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
21-50
Lokalny
 • Umysłowa
 • Choroby psychiczne
 • Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • Choroby narządu wzroku
 • Narządu ruchu
 • Epilepsja
 • Choroby układu moczowo-płciowego
 • Choroby neurologiczne
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • Edukacja
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Gmina Strzegom
 • PFRON

Realizacja zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej, odbywa się w 5-osobowych grupach terapeutycznych: pracownia techniczna, ogrodniczo-florystyczna, krawiecko-tkacko-hafciarska, artystyczna i informatyczna. Każdy z uczestników realizuje indywidualny program rehabilitacji i terapii, który jest realizowany w pracowni wiodącej. Rehabilitacja zawodowa, realizowana jest przez zdobywanie nowych umiejętności i sprawności zawodowych, poznawanie nowych technik i form pracy. Zwracamy uwagę na umiejętności i sprawności w zakresie: samowystarczalności, zasobów, postawy zawodowej, tempa pracy, motoryki, akceptacji współpracowników, czynności życia codziennego, dojrzałości i umiejętności zawodowe; Rehabilitacja społeczna- uczestnicy muszą radzić sobie na zewnątrz poza warsztatem, zdobywają wiedze praktyczną z zakresu komunikowania się ze sobą i otoczeniem dalszym. Rehabilitacja zawodowa i społeczna ma w efekcie przynieść gotowość do podjęcia pracy na otwartym rynku pracy, czy chociażby odbycia praktyk zawodowych.

- zapoznanie się ze specyfiką pracy;

- poznanie nowych technik, narzędzi, maszyn w danej pracowni;

- rozwój samodzielności i niezależności;

- wykonywanie czynności dnia codziennego;

- współpraca z innymi placówkami;

- wzrost samodzielności i decyzyjności, dokonywanie wyborów;

- zauważenie osób niepełnosprawnych na terenie naszego miasta;

- poczucie sprawstwa;

 

- zwiekszenie poczucia niezależności, samodzielności psychicznej;

- pokazanie osoby niepelnosprawnej jako "dawca", a nie "biorca";

- kontynuacja podjętych praktyk zawodowych;

- samodzielne funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie, biora pod uwagę jej możliwości psychoruchowe; 

- działania na rzecz społeczności lokalnej;

- kontynuacja podjętych praktyk zawodowych;

- wytwarzanie przedmiotów dekoracyjnych i sztuki użytkowej;

Praca w pracowni technicznej, renowacja drewnianego koła.

Komentarze (0)