Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego przy MOPS Czarnków

Projekt trwa od: 01/08/1996 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
wielkopolskie
Czarnków
Gmina miejska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 6, 64-700 Czarnków
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Ogólnopolski
 • Bez ograniczeń
 • 0-6
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Dostępne towary i usługi, zwłaszcza usługi publiczne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Stichting Hulptransport Polen, Emmen /Holandia/, Stichting Roemeniegroep Schoonebeek /Holandia/
 • Środki własne

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego powstała 01.08.1996 r. z inicjatywy partnerów z Holandii oraz dzięki pełnej akceptacji władz samorządowych Miasta Czarnków.  Placówka  świadczy pomoc wszystkim osobom niepełnosprawnym, niezależnie od granic gmin, powiatów, województw-bez względu na wiek i rodzaj niepełnosprawności. Od wielu lat każdego miesiąca ze sprzętu korzysta około 300 osób niepełnosprawnych.                                                                                                                        Uzasadnienie stanowi fakt, że z Wypożyczenia Sprzętu Rehabilitacyjnego od wielu lat korzysta około 300 osób niepełnosprawnych miesięcznie, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, rodzaj niepełnosprawności .
 Placówka wypełnia braki publicznej służby zdrowia w zakresie możliwości natychmiastowego uzyskania sprzędu rehabilitacyjnego.
W związku z  niskimi kosztami ustalonymi przez Burmistrza Miasta Czarnków sprzęt rehabilitacyjny dostępny jest dla każdej osoby niepełnosprawnej. Opłaty za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego ustalono na kwotę:
1) sprzęt bez napędu elektrycznego 10 zł netto miesięcznie;
2) sprzęt z napędem elektrycznym 25 zł netto miesięcznie;
3) kule 5 zł netto miesięcznie.
Ewidentne jest to, że wiele osób niepełnosprawnych nie stać na zakup nowego sprzętu rehabilitacyjnego –mimo dopłat z PFRON, a nasza placówka za symboliczną miesięczną odpłatność rozwiązuje ten problem natychmiast.
W związku z powyższym realizacja projektu jest zasadna i konieczna.
 

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego funkcjonuje w oparciu  o Zarządzenie nr 325/2010 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie do zarządzania Wypożyczalnią Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie oraz  Zarządzenie nr 324/2010 Burmistrza Miasta Czarnków z dnia 14.07.2010 r. w sprawie opłat za wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego z zasobów Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w Czarnkowie. Sprzęt rehabilitacyjny można wypożyczyć od poniedziałku do piątku, w godzinach od 14 00 do 18 00, bez zbędnych formalności. Podstawą jest dowód osobisty, umowa wypożyczenia i możliwość natychmiastowej pomocy osobie niepełnosprawnej.
Z wypożyczenia mogą korzystać wszystkie osoby niepełnosprawne- bez względu na miejsce zamieszkania, wiek, rodzaj niepełnosprawności.
Placówka usytuowana jest w centrum miasta, nie posiada barier architektonicznych.
Celem zachowania ciągłości działań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnkowie współpracuje z partnerami w Holandii-celem systematycznego uzupełniania sprzętu rehabilitacyjnego i pozyskiwania nowych kontaktów. Placówka wyposażona  jest wyłącznie w sprzęt pozyskiwany w ramach darów charytatywnych z Holandii. Partnerzy z Holandii każdego roku w trakcie wizyty w Czarnkowie odbywają spotkanie z Burmistrzem Miasta Czarnków oraz Kierownikiem MOPS Czarnków, celem określenia zakresu współpracy.
Funkcjonująca od 1996 r. placówka cieszy się dużym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, ponieważ publiczna służba zdrowia nie zapewnia sprzętu rehabilitacyjnego z chwilą wystąpienia takiej potrzeby.
Istotne jest również to, że ustalono zasad funkcjonowania placówki w ten sposób, że wymagane jest minimum formalności i osoba niepełnosprawna natychmiast otrzymuje wymagany sprzęt rehabilitacyjny.
Celem ułatwienia dostępu do informacji o funkcjonowaniu Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego przy MOPS Czarnków zamieszczono pełne informacje o możliwościach uzyskania sprzętu rehabilitacyjnego na stronie internetowej : www.mops.czarnkow.pl oraz na Facebooku : https://www.facebook.com/pages/Wypo%C5%BCyczalnia-Sprz%C4%99tu-Rehabilitacyjnego-przy-MOPS-Czarnk%C3%B3w/1522181888006437

 

• niwelowanie skutków wykluczenia, z powodu niepełnosprawności,

• korzystanie ze sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby niepełnosprawne bez względu na miejsce zamieszkania, rodzaj schorzenia, wiek, czy też dochód,

• ograniczenie barier administracyjnych i czasowych umożliwiających uzyskanie sprzętu, pomoc jest udzielana natychmiast-podczas jednej wizyty,                                                                                      
• możliwość samodzielnej egzystencji, wsparcie procesu rehabilitacyjnego, integracja ze społecznością lokalną oraz możliwość korzystania z edukacji i zatrudnienia,
• wsparcie dla rodzin osób obłożnie chorych/ rodziny, opiekunowie wykonują higienę osób obłożnie chorych na specjalistycznych łóżkach, chory dzięki elektryce ma zmienianą pozycję, która podnosi komfort i zapobiega odleżynom, itp./
• osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich, skuterach, przy pomocy balkoników poruszają się na ulicach swoich miejscowości i już dzisiaj nie stanowi to faktu zaciekawienia i zdziwienia,
• systematyczna partycypowanie samorządu terytorialnego w remonty, modernizację Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego,
• promocja placówki działającej przy jednostce samorządowej w innych gminach jako przykładu pomocy osobom niepełnosprawnym oraz na stronie internetowej i na Facebooku,
• niska odpłatność miesięczna za wypożyczenie sprzętu stanowi podstawę dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby, których nie stac na zakup nowego sprzętu /mimo cześciowej refundacji PFRON/.

 

W związku z tym, że placówka dysponuje sprzętem rehabilitacyjnym spełniającym  oczekiwania osób niepełnosprawnych, współpraca z partnerami z Holandii nadal się rozwija i jest poszerzana o nowe kontakty, publiczna służba zdrowia nie zapewnia natychmiast pomocy w formie sprzętu rehabilitacyjnego, wysoki koszt zakupu nowego sprzętu /mimo dopłat PEFRON / uważamy, że placówka  będzie realizować swoje cele przez wiele lat.

Celem zapewnienia ciągłości działań Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego, prowadzone są również rozmowy  w sprawie pozyskania sprzętu rehabilitacyjnego ze stroną niemiecką.

Budynek Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego
Tablica zamieszczona na budynku informująca o realizacji projektu międzynarodowego
Ulotka promująca Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego- str.1
Ulotka promująca Wypożyczalnię Sprzętu Rehabilitacyjnego- str.2

Komentarze (0)