Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie

Projekt trwa od: 01/01/2010 r. do 31/12/2013 r. Kontakt z wykonawcą

Laureat konkursu:

"Samorząd Równych Szans 2014"

Samorządowa jednostka terytorialna
mazowieckie
Miasto na prawach powiatu: Warszawa
Gmina miejska
Miasto Stołeczne Warszawa
Osób z niepełnosprawnością
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Lokalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Dostępna informacja
 • Komunikacja
 • Edukacja
 • brak
 • Środki UE

Miasto Stołeczne Warszawa w okresie styczeń 2010 – grudzień 2013 r. realizowało program na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych, tj.dwa projekty: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie” oraz „Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”.

Osoby z niepełnosprawnością stanowią w Warszawie ok. 10% spośród wszystkich mieszkańców stolicy. Z uwagi na trudną sytuację społeczną i materialną, problem wykluczenia cyfrowego wśród tej grupy społecznej jest znaczny. W celu skutecznego ograniczenia występowania tego zjawiska, Miasto postanowiło zrealizować dwa projekty dedykowane jedynie osobom z różnymi niepełnosprawnościami. Warto dodać, że dużą część uczestników projektu stanowią Seniorzy, osoby powyżej 65 roku życia, które dzięki udziałowi w projekcie odkrywają nowe możliwości na rzecz własnej aktywizacji.

Poprzez realizację projektu osoby niepełnosprawne uzyskają nową umiejętność obsługi komputera i Internetu, która w obecnych czasach nie jest traktowana jako nadzwyczajna umiejętność, tylko jako standardowa, którą każdy powinien posiadać. Dzięki tej umiejętności, niepełnosprawni bez ograniczeń będą mogli korzystać m.in. z dostępnych w Internecie informacji. Z pewnością będzie miało to pozytywny wpływ na: poszukiwanie pracy, pogłębianie wiedzy, załatwianie spraw osobistych lub urzędowych, a także na komunikację ze społeczeństwem.

1. Programem zostało objętych 2900 uczestników (osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym), którzy otrzymali na okres ponad 5 lat, w bezpłatne użytkowanie komputery przenośne - laptopy z wbudowanym bezprzewodowym dostępem do Internetu. Wśród uczestników, 300 osób niewidomych lub słabowidzących dodatkowo otrzymało: skaner, odtwarzacz książek mówionych oraz specjalistyczne oprogramowanie: rozpoznające znaki, powiększająco-udźwiękawiające, udźwiękawiająco-ubrajlawiające.

2. W ramach programu, wszyscy uczestnicy (2900 osób) w okresie do 31.12.2018 r. mają zapewniony bezpłatny dostęp do Internetu, pełne wsparcie techniczne (zdalne lub w miejscu zamieszkania), a także zapewnioną gwarancję na sprzęt komputerowy.

3. Utworzono 7 tzw. e-pracowni warszawskich, umiejscowionych w jednostkach podległych m.st. Warszawie, na terenie 7 dzielnic. Każda e-pracownia została wyposażona w 5 wysokospecjalistycznych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, dostosowanych do wielu niepełnosprawności (ruchowe, wzrokowe, sprzężone) – łącznie 35 stanowisk. E-pracownie zostały wyposażone m.in. w różnego rodzaju powiększalniki, drukarki brajlowskie, specjalistyczne oprogramowanie, urządzenia i programy czytające dla osób z dysfunkcją wzrokową, klawiatury dla osób z niepełnosprawnością ruchową, urządzenia umożliwiające obsługę komputera i Internetu za pomocą ruchów głowy, gałek ocznych, czy też ust. Placówki umożliwiają bezpłatny dostęp do nowoczesnych technologii komputerowych i Internetu. W ich obsłudze pomagają specjalnie do tego celu przeszkoleni pracownicy. E –pracownie warszawskie są wyjątkowe w skali całego kraju, ponieważ prawdopodobnie są to jedyne tego typu placówki w Polsce, gdzie w tak szerokim zakresie nowoczesne technologie są bezpłatnie udostępnione wszystkim mieszkańcom, szczególnie osobom wykluczonym cyfrowo z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

4. W celu zwiększenia kompetencji cyfrowych uczestników projektu, stworzono Platformę Usług Elektroniczny dedykowaną dla 2000 osób. Jest to portal umożliwiający uczestnikom samodzielne poszerzanie swojej wiedzy oraz umiejętności z zakresu obsługi komputera i Internetu. Na platformie udostępniono 15 tematycznych modułów e-learninogwych, m.in. obsługa komputera, obsługa programów biurowych, korzystanie z Internetu, itp. Portal jest kanałem komunikacji  między 2000 uczestnikami, a także narzędziem do kontaktu z Miastem Stołecznym Warszawą. Zamieszczane są tam m.in. ankiety ewaluacyjne, czy też informacje miejskie, dotyczące np. innych projektów realizowanych przez Miasto na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. Poprzez portal świadczona jest usługa wsparcia technicznego. Uczestnicy w przypadku wystąpienia problemów ze sprzętem, oprogramowaniem czy też dostępem do Internetu, zgłaszają taką informację do realizatora projektu. PUE umożliwia korzystanie także z innych e-aktywności. Każdy uczestnik może założyć własnego bloga, czy też komunikować się za pomocą forum. Warto zwrócić uwagę na fakt, że portal został przygotowany zgodnie ze standardami WCAG 2.0, wytycznymi dotyczącymi ułatwień w dostępie do treści publikowanych w Internecie, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. W ramach programu, wszyscy uczestnicy (2900 osób) zostali przeszkoleni z zakresu podstawowej obsługi komputera i internetu. Szkolenia zostały przeprowadzone ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. W trakcie szkoleń na miejscu dyżurowała opieka medyczna, tak aby w przypadku zaistnienia takiej konieczności, bezzwłocznie udzielić fachowej opieki medycznej. Ponadto osoby z dysfunkcją wzorku szkolili trenerzy specjaliści (niewidomi i słabowidzący), znający potrzeby tychże osób, a zajęcia dla osób głuchoniemych wspierane były przez tłumaczy języka migowego. Na życzenie uczestnika projektu, którego niepełnosprawność uniemożliwiała dojazd na miejsce szkolenia, świadczony był bezpłatny transport samochodowy, w systemie „od drzwi do drzwi”.

6. Działania promocyjne:

a) W ramach prowadzonej kampanii informacyjno-promocyjnej, wszystkie materiały były przygotowywane tak, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły bez przeszkód taką informację odebrać, np. stworzono spot informacyjny w dwóch wersjach, z napisami oraz drugi tłumaczony na język migowy. Spoty przemiennie emitowane były w Internecie oraz na ekranach środków komunikacji miejskiej (autobusy, metro, tramwaje).  Ponadto podczas konferencji realizowanej w ramach projektu zastosowano narzędzia ułatwiającej odbiór konferencji przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami, np. dla osób niesłyszących tzw. pętle indukcyjne, a także transmisję on-line dla osób, które nie mogły pojawić się osobiście na konferencji. W ramach konferencji na której przedstawiono informacje dotyczące projektu, jego celów i założeń, przeprowadzono panel dyskusyjny ekspertów w temacie: „Rola nowoczesnych mediów w aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością”.

b) Kolejnym niestandardowym rozwiązaniem w projekcie, było zaprojektowanie i produkcja gadżetu promującego projekt, czyli naklejek na pojemniki produktów spożywczych dostosowanych do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku. Gadżet składa się z pojemnika metalowego i trzech naklejek wykonanych z PCV, zawierających napis produktów spożywczych (sól, mąka, cukier) wraz z napisem wykonanym alfabetem brajla.

c) W celu rozpowszenienia informacji o placówkach wyposażonych w sprzęt komputerowy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, przygotowano specjalną identyfikację wizualną. Stworzono nazwę własną tych miejsc „E-pracownia warszawska” wraz z unikatowym logotypem i kolorystyką. Ponieważ w ramach projektu powstało 7 tego typu placówek w różnych częściach stolicy, nazwa każdej pracowni odnosi się do jej lokalnego charakteru. E-pracownie umiejscowiono w dzielnicach: Bielany, Ochota, Śródmieście, Mokotów, Białołęka, Praga Północ, Praga Południe. Na przykład placówka z Mokotowa nosi nazwę „E-pracownia warszawska Wierzbno”. Dzięki takiemu oznakowaniu, placówki te są jednoznacznie kojarzone z miejscem, w którym każda osoba może bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego i internetu, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Dzięki realizacji programu 2900 osób z różnymi niepełnosprawnościami, a patrząc szerzej także gospodarstw domowych, otrzymało bezpłatny dostęp do narzędzi informatycznych i Internetu. Zjawisko wykluczenia cyfrowego wśród tej grupy społecznej, na terenie Warszawy zostało znacznie zmniejszone. Ponadto każdy uczestnik został przeszkolony z zakresu obsługi tych narządzi. Powstała także Platforma Usług Elektronicznych (PUE) stanowiąca narzędzie do rozwoju wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i internetu.

Ponadto w wyniku powstania 7 e-pracowni warszawskich, wszystkim zainteresowanym mieszkańcom udostępniono 35 stanowisk komputerowych wyposażonych w wysokospecjalistyczny sprzęt i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Każda osoba, która nie posiada w domu dostępu do tych narządzi informatycznych i Internetu może bezpłatnie i dowolnie z nich korzystać. Na miejscu świadczona jest także bezpłatna i fachowa pomoc w obsłudze tychże narzędzi. Dzięki umiejscowieniu pracowni na terenie 7 dzielnic, program swoim zasięgiem objął całą Warszawę.

Niemierzalnym jakościowym efektem jest to, że osoby niepełnosprawne nauczą się nowych umiejętności, przełamią barierę niewiedzy, barierę w komunikowaniu się z innymi, poprzez e-learning zdobędą nowe kwalifikacje, czy nawet rozpocząć pracę. Z informacji jakie wpływają do Biura projektu od uczestników jednoznacznie można stwierdzić, że projekt przyniósł wymierne efekty zarówno zawodowe, jak i społeczne.  Otrzymujemy sygnały, że dany uczestnik zdobył pracę; inna napisała, że była osobą „zamkniętą w domu” w depresji, a dzięki dostępowi do Internetu świat się zmienił. Wiele osób przesyła informacje, że dzięki udziałowi w projekcie poznają nowe umiejętności, nawiązują nowe kontakty, edukują się, są aktywne społecznie. Z pewnością realizacja projektu w długiej perspektywie przyczyni się do poprawy sytuacji społecznej uczestników - osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja programu została zakończona 31.12.2013 r. W okresie do 31.12.2018 r. Miasto zapewni na rzecz wszystkich uczestników - 2900 osób z niepełnosprawnościami, bezpłatny dostęp do: komputera, oprogramowania i Internetu, dodatkowych urządzeń peryferyjnych, Platformy Usług Elektronicznych, a także wsparcie techniczne.

W tym okresie Miasto zapewni funkcjonowanie 7 e-pracowni warszawskich, w których każda osoba wykluczona cyfrowo (ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami) będzie mogła bezpłatnie korzystać ze sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

mapa usytuowania e-pracowni
e-pracownia warszawska (wyposazenie)
e-pracownia warszawska (wyposazenie 2)
urzadzenie umozliwiajace obsluge komputera przy pomocy ruchow glowy

Komentarze (0)