Aktywność Osób Niepełnosprawnych - Program DOMINO

Projekt trwa od: 01/01/2014 r. Kontakt z wykonawcą

Samorządowa jednostka terytorialna
dolnośląskie
Miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra
Gmina miejska
Urząd Miasta Jelenia Góra
Całej społeczności
 • lekki
 • umiarkowany
 • znaczny
powyżej 100
Regionalny
 • Bez ograniczeń
 • 7-18
 • 19-25
 • 26-40
 • 40-67
 • powyżej 68 lat
 • Edukacja
 • Dostępność wydarzeń sportowych, kulturalnych, turystyki
 • Inne
 • Rehabilitacja zdrowotna
 • Budowanie pozytywnego wizerunku w społeczeństwie
 • Miejski ośrodek Pomocy Społecznej, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa, Zespół Szkół ogólnokształcących i Technicznych, Wojewódzkie Zrzeszenie Sportowe START, Jeleniogórski Klub Sportowo-Rehabilitacyjny, Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Walki z Kalectwem
 • Środki własne
 • PFRON
 • Środki sponsorów
 • Inne

Aktywność osób niepełnosprawnych poprzez sport, turystyke, wydarzenia kulturalne. Celem tego projektu jest popularyzacja piłki siatkowej na siedząco i szeroko rozumiana integracja skierowana do środowiska osób z niepełnosprawnością oraz pełnosprawnych mieszkańców naszego miasta i regionu. Projekt ma na celu poprawę jakości życia poprzez aktywność fizyczną osób niepełnosprawnych. Poprzez  sport - turnieje, rozgrywki, parady, biegi umożliwiamy osobom niepełnosprawnym uwierzyć we własne siły. Łatwy dostęp do obiektów  sportowych umożliwia korzystanie z ogólnodostępnych form rekreacji. Ukazujemy możliwości jakie daje sport, motywujemy do aktywności i zaradności urzeczywistniając zasadę wyrównywania szans i integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Organizowany jest coroczny Turniej w piłkę siatkową na siedząco "Samorządowcy vs Niepełnosprawni" o Puchar Prezydenta Miasta Jeleniej Góry. Turniej skupia społeczeństwo z Dolnego Śląska związane z problematyką osób niepełnosprawnych, przedstawicieli różnych instytucji samorządowych i kierownictwo naszego miasta. Udział w Turnieju biorą szkoły integracyjne, specjalne, warsztaty terapii zajęciowej, instytucje samorzadowe i kluby sportowe  zrzeszające osoby niepełnosprawne. Rozgrywki odbywaja sie w hali sportowej Zespołu Szkół Technicznych "Mechanik", która jest w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Natomiast z różnych organizacji pozarządowych i w/w placówce oświatowej pomoc oferuja wolontariusze aby sprawnie i bez przeszkód odbyły sie mecze poszczególnych drużyn. Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS i Start Warszawa, z uwzględnieniem specyfiki sportu niepełnosprawnych oraz ustaleniami organizatora. Na zakończenie wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe medale i dyplomy, miejsca medalowe dodatkowo puchary oraz rozdane zostraną indywidualne nagrody dla najlepszych zawodników. Turniej poprzedzony jest cotygodniowymi treningami odbywajacymi sie w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych przygotowujących poszczególne drużyny do rozgrywek. Podczas treningu prowadzona jest edukacja teoretyczna i praktyczna zasad gry w siatkówke na siedząco. Uczestnicy zdobywają nowe doświadczenia.

Ponadto coroczny udział licznej grupy niepełnosprawnych w "Paradzie Rowerów". Cykliczne spotkania w placówkach oświatowych osób niepełnosprawnych opowiadajacych o aktywności sportowej jeleniogórskiej młodzieży. Udział niepełnosprawnych w "Super Biegu" - Jeleniogórska Dziesiątka. Cykliczne "Spacery z Kijkami" jeleniogórskich seniorów.

Wychowanie fizyczne i sport ma ogromny wpływ na wszechstronny rozwój dziecka, a potem dorosłego człowieka, jest ważnym i niezbędnym czynnikiem w rozwoju osobowości, zdrowia i odporności organizmu. W przypadku osób niepełnosprawnych sport i inne przejawy aktywności fizycznej, jak  turystyka, rekreacja - pełnią funkcje rewalidacyjną i rehabilitacyjną. Ogólnorozmowjowe ćwiczenia prowadzone poprzez jazdę na rowerze, biegi, pływanie czy treningi i turnieje w siatkówke na siedzaco  pozwalają uaktywnić i wzmacnić poszczególne partie ciała do lepszej pracy, co dla osób z niepełnosprawnosciami stanowi ogromne znaczenie w codziennym funkcjonowaniu. Ponadto pozwala obu środowiskom poznać się wzajemnie i miło spedzać czas. Pozwala pokonać barierę szczególnie tą mentalną i zrozumieć wzajemne problemy w porozumiewaniu sie i funkcjonowaniu.

 

 

 

Aktywność sportowa, w tym siatkówka na siedząco na bazie obserwacji funkcjonowania drużyn złożonych z osób
pełno- i niepełnosprawnych  można stwierdzić, iż ten sposób integracji środowisk jest niezwykle efektywny i przebiega w sposób niewymuszony. Niniejszy projekt znosi powyższe ograniczenia, pozwala nam zaprezentować walory piłki siatkowej na siedząco oraz stworzyć warunki do uprawiania tej dyscypliny sportu w naszym mieście. Ponadto wspólnie prowadzone treningi środowiska niepełnosprawnych i pełnosprawnych oraz w różnym wymiarze wiekowym  dodatkowo pozwala zintegrować te środowiska w jedną społeczność lokalną. Poprzez wspólne spędzanie czasu osobom pełnosprawnym pozwala spojrzeć na problemy niepełnosprawnych od innej strony i zrozumieć z jakimi trudnosciami borykają się na codzień. Natomiast niepełnosprawnym mieszkańcom umozliwia aktywne spędzanie czasu i przełamanie barier do środowiska pełnosprawnych, uwierzenie, że wszystko jest mozliwe - jeśli sie tylko chce.

Ta dyscyplina sportu, jak żadna inna integruje społeczeństwo w szybki i przyjazny sposób. Chcemy corocznie organizować Turnieje w piłkę siatkową na siedzaco propagując aktywność sportową i integrację środowiska pełno - i niepełnosprawnego. W przyszłości planujemy organizację rozgrywek szkolnych w tej dyscyplinie sportu.

Pokaz gry w siatkówkę
Zakończenie Turnieju
Rozpoczęcie Turnieju
Uczestnicy Turnieju
Rozgrywki
Radość uczestnika Turnieju

Komentarze (0)