Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kobysewie jako nowoczesnej oferty wsparcia dla osób niepełnosprawnych.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Kartuski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
03.10.2017 r.
SOBÓTKI SOCJOTERAPEUTYCZNE

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Nasze Dzieci” na zlecenie Miasta Skierniewice

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
03.10.2017 r.
Kampania "Ostatni Skok"

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Białystok

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Ogólnopolski

Zobacz opis
03.10.2017 r.
Wypożyczalnia Sprzętu Medycznego w Trzebini

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Trzebinia wraz ze Stowarzyszeniem Malta Służba Medyczna

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.09.2017 r.
Program mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością intelektualna z terenu miasta Poznania

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Poznań w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Na Tak ( lider projektu)

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
25.09.2017 r.
"Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin".

Nazwa podmiotu realizującego: Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA"

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
18.09.2017 r.
Projekt „Przedszkole równych szans”

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Rybnik

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
18.09.2017 r.
Projekt na rzecz dzieci z autyzmem oraz ich rodzin (rodziców/opiekunów oraz rodzeństwa) realizowany był przez MOPS w Tarnowie w latach 2014-2016 w okresie od lipca do grudnia - w ramach realizacji programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn "Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi". Kolejne trzy projekty nosiły tytuł: 2014 r. - "Tacy sami jak inni", 2015 r. - "Tacy sami jak inni - bliżej siebie" 2016 r. - "Tacy sami jak inni - silniejsi w rodzinie"

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
15.09.2017 r.
"Dostosowanie Domów Pomocy Społecznej Powiatu Limanowskiego do potrzeb ich mieszkańców poprzez modernizację, zakup wyposażenia, profilaktykę oraz szkolenia"

Nazwa podmiotu realizującego: Starostwo Powiatowe w Limanowej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
15.09.2017 r.
Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Częstochowy

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
15.09.2017 r.