Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
I Rajd Integracyjny

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Rabka-Zdrój i Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Przyjazny transport w Słupsku – dostosowanie przestrzeni i komunikacji miejskiej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Słupsk

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Aktywni mimo barier

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Górno

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
"Przyjazna szkoła"

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Popielów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Opoczyńskiego na lata 2015-2020

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Przewodnik po Krakowie dla niepełnosprawnego turysty i aplikacja mobilna przewodnika

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Krakowa

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
14.07.2016 r.
USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE

Nazwa podmiotu realizującego: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Klub samopomocy dla osób niepełnosprawnych - kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych oraz ich otoczenia w społeczności lokalnej.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Od systemowego podejścia do realizacji! Wybrane działania m.st. Warszawy zrealizowane w 2015 roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd m.st. Warszawy

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Dostosowanie miejskich serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - projekt "Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!"

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Torunia

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.