Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Festiwal Piosenki "Integracja malowana dźwiękiem"

Nazwa podmiotu realizującego: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. J. Twardowskiego w Bochni

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Klub Samopomocy dla osób niepełnosprawnych szansą na lepsze jutro.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodiznie w Piszu.

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Centrum Usług Społecznych - Bliżej rodziny

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Igrzyska dla Osób z Niepełnosprawnością

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Tomyślu

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Zakład Aktywności Zawodowej we Włocławku

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Miasto Włocławek

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Kontrakt – umowa uczestnictwa dla JST nr 01/2017/MZ/ECh TYTUŁ: „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” luty 2017 – grudzień 2017 Umowa z Samorządem Województwa Małopolskiego o dofinansowanie robót budowlanych w myśl przepisów ustawy z dn. 07 lipca 1994 – prawo budowlane TYTUŁ: Przebudowa budynku ośrodka zdrowia wraz z instalacjami wewnętrznymi wod. – kan., c.o., elektryczną i wentylacji mechanicznej w miejscowości Klucze marzec 2017 – wrzesień 2017

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Klucze

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Finał regat wielkich żaglowców The Tall Ships' Races 2017.

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
05.10.2017 r.
Spółdzielnia Socjalna "Odmiana"

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Wiązowna i Stowarzyszenie „Krokus-WIĄZOWNA”

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
04.10.2017 r.
III Paraolimpiada Osób Niepełnosprawnych "Sport to siła, to jest moc. Razem bądźmy więc co rok"

Nazwa podmiotu realizującego: Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Ogólnopolski

Zobacz opis
04.10.2017 r.
Gdański model deinstytucjonalizacji usług na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
04.10.2017 r.