Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Dzierżoniów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
17.06.2014 r.
Twórczość bez barier – Poznajcie nas lepiej. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
24.08.2017 r.
Tworzenie systemu polityki społecznej w obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci na przykładzie miejskiej placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Ruda Śląska

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
tut-ON (transportowe usługi transferu Osób Niepełnosprawnych)

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Transport Osób Niepełnosprawnych w Mieście Gorzów Wlkp.

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
25.05.2015 r.
Tęczą Malowane

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Rejowiec Fabryczny

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.04.2014 r.
teleOPIEKA, blisko Twoich bliskich

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto na prawach powiatu - Koszalin

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
10.10.2017 r.
Teatrzyk sposobem na integrację.

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO ze Starego Sącza

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
10.06.2015 r.
Teatr i Wędkarstwo inaczej

Nazwa podmiotu realizującego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Brzesku/Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Nadzieja w Brzesku

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
12.06.2015 r.