Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Przeciwdziałanie marginalizacji oraz kompleksowe rozwiązywanie problemów w obszarze pomocy społecznej w powiecie cieszyńskim

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Cieszyński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Szansa dla Ciebie

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Gołdapski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim 2008-2014

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Gryfiński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego w roku 2012

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Iławski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Powiat Jaworski w działaniach na rzecz aktywności osób niepełnosprawnych polsko-czeskiego pogranicza

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Jaworski

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Jesteśmy aktywni

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Kołobrzeski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
Pomocna dłoń plus

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Koszaliński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
31.03.2014 r.
Szansa na rozwój bez barier- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Krapkowickim

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Krapkowicki

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.04.2014 r.
Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Powiatu Miechowskiego

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Miechowski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.04.2014 r.
Przełamać bariery. Uwolnić energię

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Opoczyński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.04.2014 r.