Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Utworzenie parku rekreacyjno-terapeutycznego i pracowni terapeutycznej “Letnisko” wokół budynku Domu Pomocy Społecznej w Gorlicach przy ul. Michalusa 14

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Gorlicki

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
23.06.2016 r.
USPRAWNIANIE PRZEZ DZIAŁANIE

Nazwa podmiotu realizującego: Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Usługa transportowa dla osób niepełnosprawnych Drzwi w drzwi

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Zielona Góra

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
24.06.2014 r.
Urząd przyjazny dla słabosłyszących obywateli

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Kępice

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.11.2017 r.
Urząd przyjazny dla słabosłyszących obywateli

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Kępice

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.11.2017 r.
Upowszechnianie kultury i sportu poprzez organizację zajęć sportowo- rekreacyjnych z elementami profilaktyki przeznaczonych dla dzieci najmłodszych niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Dzierżoniów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
Tydzień Godności Osób Niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Tarnowa i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
17.06.2014 r.
Twórczość bez barier – Poznajcie nas lepiej. Małopolskie Dni Osób Niepełnosprawnych.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Proszowicach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
24.08.2017 r.
Tworzenie systemu polityki społecznej w obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci na przykładzie miejskiej placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Ruda Śląska

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
Transport Osób Niepełnosprawnych w Mieście Gorzów Wlkp.

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Gorzów Wlkp.

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
25.05.2015 r.