Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Dobre praktyki w gminie Lyski - podstawą do stworzenia samorządu równych szans dla osób niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Lyski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Atlas Miasta Łodzi dla Osób Niewidomych i Słabowidzących

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Łodzi

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Likwidacja barier w placówkach edukacyjnych na terenie Gminy Majdan Królewski w Publicznych Szkołach Podstawowych w: Komorowie, Hucie Komorowskiej, Klatkach oraz Brzostowej Górze w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym: uczniom i rodzicom poruszania się poprzez budowę pochylni, dojść do budynków oraz przystosowanie drzwi wejściowych.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Majdan Królewski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Zacznijmy od początku

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Mielno

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Przywrócić wartości – projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Piekar Śląskich

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Piekary Śląskie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Korzystanie z obiektów sportowych - baseny, korty tenisowe, siłownia - miasta przez osoby niepełnosprawne za 1 zł

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Płocka

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Polkowice – miasto dostępne dla osób niepełnosprawnych. Budowa kładki pieszo-rowerowej nad drogą krajową nr 3

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Polkowice

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Powiatowe igrzyska Osób Niepełnosprawnych - integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Bieruńsko-Lędziński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Nowy Zawód - Nowy Start

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Buski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
Szczecin przyjazny osobom niepełnosprawnym

Nazwa podmiotu realizującego: Wydzial Spraw Społecznych

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.