Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w Subregionie Tarnowskim

Nazwa podmiotu realizującego: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie, ul. Sanguszków 28A, www.bezpiecznaprzystan.com.pl – samorządowa jednostka budżetowa

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Sosnowiec

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
13.07.2016 r.
Wsparcie dla najmłodszych

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Dąbrowa Górnicza

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
29.01.2015 r.
Wsparcie dla Mam dzieci niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Jesteśmy wyjątkowi

Projekt dotyczy: Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
18.02.2015 r.
Wrocław bez barier 2017

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miejski Wrocławia

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
06.10.2017 r.
Wrocław bez barier 2016

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miejski Wrocławia

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
16.07.2016 r.
Wrocław bez barier 2015

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Wrocław,

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
22.06.2015 r.
Wprowadzenie systemu Projektowania Dostępnego (Uniwersalnego) oraz powołanie Oficera Dostępności.

Nazwa podmiotu realizującego: Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.08.2017 r.
Wojewódzkie Igrzyska Lekkoatletyczne Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie

Nazwa podmiotu realizującego: Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (PSOUU) w Stargardzie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Międzynarodowy

Zobacz opis
27.05.2015 r.
Wojewódzki plener pn. "Trzeźwy Umysł"

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oleśnie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
24.06.2016 r.