Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu iławskiego w roku 2012

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Iławski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.03.2014 r.
AKTYWIZUJĘ - WSPIERAM - NIE WYRĘCZAM

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Niepełnosprawnych Intelektualnie AKTYWNI

Projekt dotyczy: Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
15.02.2015 r.
Aktywna Gmina Gogolin

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Gogolin

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
Aktywna Integracja

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
03.06.2015 r.
Aktywna integracja w powiecie płockim

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Płocki

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.04.2014 r.
AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE STRZELECKO - DREZDENECKIM

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
06.10.2017 r.
AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE STRZELECKO - DREZDENECKIM

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drezdenku

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
06.10.2017 r.
Aktywna Mama

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce

Projekt dotyczy: Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
21.06.2016 r.
Aktywne Wspieranie przez Skuteczne Dzialanie

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
13.09.2017 r.
Aktywni mimo barier

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Górno

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.