Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Inkubator Innowacji Społecznych WINS

Nazwa podmiotu realizującego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
26.02.2020 r.
Regionalny Punkt Diagnozy i Terapii FASD w Łodzi

Nazwa podmiotu realizującego: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi - Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
25.02.2020 r.
Pięknie żyć - mieszkania chronione na terenie Gminy Sosnowiec

Nazwa podmiotu realizującego: Instytut Twórczej Integracji oraz Gmina Sosnowiec

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
25.02.2020 r.
Stworzenie nowoczesnego systemu wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i z zaburzeniami psychicznymi oraz z autyzmem w powiecie kartuskim – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Kartuski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
24.02.2020 r.
Powiatowa senioriada pokoleniowa

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
24.02.2020 r.
I Gminne Forum Osób z Niepełnosprawnościami w Dywitach

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Dywity

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
24.02.2020 r.
Rewitalizacja budynku przy ul. Łaskiej 38 wraz z terenem przy ul. Łaskiej 40 w Zduńskiej Woli

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Zduńska Wola

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
24.02.2020 r.
Mieszkania wspomagane dla osób z Autyzmem Azymut – Samodzielność

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miejski w Koninie / Centrum Organizacji Pozarządowych

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
24.02.2020 r.
"Jesteśmy Supermocni" Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenia "Amala"

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
21.02.2020 r.
Katowickie Centrum Usług Społecznych Integracja

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Katowice - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach we współpracy z organizacjami pozarządowymi

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
20.02.2020 r.