Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Klub Rodzica z dzieckiem do lat 3 o specjalnych potrzebach rozwojowych

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Krakowa

Projekt dotyczy: Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.02.2020 r.
Integracja poprzez działanie - działania integracyjne, edukacyjne pełnosprawnych i niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Dąbrowskiego

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.02.2020 r.
Gmina Dębe Wielkie przełamuje bariery

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Dębe Wielkie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Wsparcie Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych w Subregionie Tarnowskim

Nazwa podmiotu realizującego: Subregionalne Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań w Tarnowie, ul. Sanguszków 28A, www.bezpiecznaprzystan.com.pl – samorządowa jednostka budżetowa

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Projekt "Bank usług środowiskowych" dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
"Przebudowa budynku przy ulicy Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami"

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Olsztyn

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Przestrzeń bez barier - działania aktywizujące na rzecz środowiska osób niewidomych i niedowidzących w Tychach

Nazwa podmiotu realizującego: Polski Związek Niewidomych Okręg Śląski Koło w Tychach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów - projekt pn. "Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych"

Nazwa podmiotu realizującego: Województwo Zachodniopomorskie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
27.02.2020 r.
Gmina Długołęka dostępna dla wszystkich

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Długołęka

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.02.2020 r.
Wsparcie osób oraz rodzin osób niepełnosprawnych z Gminy Andrychów.

Nazwa podmiotu realizującego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.02.2020 r.