Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
"Przyjazna szkoła"

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Popielów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
"Trudność, wysiłek, perspektywa – dodatkowe działania realizowane przez Środowiskowy Dom Samopomocy „PODKOWA” w Bielsku – Białej na rzecz osób doświadczających kryzysu zdrowia psychicznego i ich rodzin".

Nazwa podmiotu realizującego: Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA"

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
18.09.2017 r.
"Wczesne wspomaganie-Wspólne działanie"

Nazwa podmiotu realizującego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
06.02.2015 r.
"Właściwa droga do rehabilitacji osób niepełnosprawnych"

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.07.2016 r.
„Dobra Przyszłość” – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej, który w założeniu ma poprzez aktywizację społeczną i zawodową rodziców dzieci niepełnosprawnych przyczynić się do upowszechnienia praw osób niepełnosprawnych i wpłynąć na poprawę jakości ich życia.

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt dotyczy: Rodziców dzieci z niepełnosprawnościami/Opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
30.01.2015 r.
„Integracyjny Przegląd Form Scenicznych”

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Dąbrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
06.10.2017 r.
„NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” - kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości"

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
29.06.2016 r.
„PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Wrocławski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
„PRZECIWDZIAłANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW KOSZALINA”

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Miasto Koszalin, Szkoły, Koszalińska Biblioteka Publiczna i jej 10 Filii

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.05.2015 r.
„PRZEKROCZYĆ PRÓG”

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Rybnik

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.