Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
„Integracyjny Przegląd Form Scenicznych”

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Dąbrowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dąbrowie Tarnowskiej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
06.10.2017 r.
„NIEPEŁNOSPRAWNY - INNY, ALE TAKI SAM!” - kampania informacyjna na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu dyskryminacji

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Kuźnia Życzliwości"

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
29.06.2016 r.
„PER ASPERA AD ASTRA – kompleksowy projekt wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Wrocławski

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
„PRZECIWDZIAłANIE WYKLUCZENIU CYFROWEMU MIESZKAŃCÓW KOSZALINA”

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Miasto Koszalin, Szkoły, Koszalińska Biblioteka Publiczna i jej 10 Filii

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.05.2015 r.
„PRZEKROCZYĆ PRÓG”

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Rybnik

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
„Sprawni w pracy w Urzędzie Miasta Lublin”

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Lublin

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
„Wczesna diagnoza i rehabilitacja drogą do integracji”

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Szczecin

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
27.03.2014 r.
„Wiem więcej – pomagam świadomie”

Nazwa podmiotu realizującego: Dział Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
13.07.2016 r.
„Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4”

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Chrzanów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.03.2014 r.
„ZAZ – szansą aktywizacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim”

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Nowosądecki

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.