Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym.

Nazwa podmiotu realizującego: 1) Krajowa Izba Doradców Podatkowych- Oddział Śląski, 2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Doskonalenie jakości kształcenia i integracja uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF przy ul. Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie poprzez poprawę bazy edukacyjnej oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich "Bethel athletics"

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
05.06.2015 r.
Dostępne Wejherowo - miasto dla wszystkich

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Wejherowo

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
26.11.2013 r.
Dostępność do środków zbiorowego transportu publicznego i do związanej z nimi infrastruktury oraz indywidualna obsługa komunikacyjna osób niepełnosprawnych w mieście Toruniu.

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Torunia

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
18.06.2014 r.
Dostosowanie budynku gminnego nr 8 w Ławicach do realizacji działań aktywizacji społeczno-zawodowej.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Iława/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iławie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
28.02.2020 r.
Dostosowanie miejskich serwisów internetowych do potrzeb osób niepełnosprawnych - projekt "Nie widzę. Nie słyszę. Rozumiem!"

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Torunia

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
14.07.2016 r.
Droga do samodzielności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Sieradzki

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.04.2014 r.
Droga do samodzilności - aktywizacja społeczna i zawodowa osób w powiecie sieradzkim

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
24.06.2014 r.
Droga ku samodzielności osób z niepełnosprawnością

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Częstochowy

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
15.09.2017 r.
Działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
20.06.2014 r.