Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
„Wiem więcej – pomagam świadomie”

Nazwa podmiotu realizującego: Dział Specjalistycznej Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
13.07.2016 r.
Wsparcie integracji oraz codziennej egzystencji niepełnosprawnych mieszkańców Sosnowca poprzez stworzenie warunków do ich większej mobilności

Nazwa podmiotu realizującego: Miasto Sosnowiec

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
13.07.2016 r.
Platforma Praca

Nazwa podmiotu realizującego: Inwest-Park Sp. z o.o.

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
11.07.2016 r.
Pilski Inkubator Przedsiębiorczości

Nazwa podmiotu realizującego: Inwest-Park Sp. z o.o.

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
11.07.2016 r.
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku socjalno-administracyjnego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Kotlinie

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Jarociński

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Ogólnopolski

Zobacz opis
11.07.2016 r.
SPRAWNOŚĆ W NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI - ASOCJACJA.

Nazwa podmiotu realizującego: Gmina Długołęka

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.07.2016 r.
Impreza edukacyjno- kulturalna Top Kucharz

Nazwa podmiotu realizującego: Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i C w Kaliskach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
08.07.2016 r.
"Właściwa droga do rehabilitacji osób niepełnosprawnych"

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.07.2016 r.
Punkt Informacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością - standardy pracy socjalnej z osobą i rodziną z niepełnosprawnością

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
08.07.2016 r.
Integracja osób niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
07.07.2016 r.