Lista dobrych praktyk

Nazwa dobrej praktyki Data dodania
tut-ON (transportowe usługi transferu Osób Niepełnosprawnych)

Nazwa podmiotu realizującego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Przebudowa i remont pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu

Nazwa podmiotu realizującego: Powiat Świecki

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Aktywizacja zawodowa, społeczna i integracja osób niepełnosprawnych

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Miasta Legionowo

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Ogólnopolski

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym.

Nazwa podmiotu realizującego: 1) Krajowa Izba Doradców Podatkowych- Oddział Śląski, 2) Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
"Jesteśmy SUPERMOCNI" Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nazwa podmiotu realizującego: Stowarzyszenia "Amala"

Projekt dotyczy: Całej społeczności

Zasięg projektu: Regionalny

Zobacz opis
16.03.2020 r.
Słupska sieć mieszkań chronionych z opieką wytchnieniową.

Nazwa podmiotu realizującego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
11.03.2020 r.
Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Czerwonak

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
11.03.2020 r.
Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Czerwonak

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
11.03.2020 r.
Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Czerwonak

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
11.03.2020 r.
Diagnoza sytuacji osób z niepełnosprawnością w Gminie Czerwonak

Nazwa podmiotu realizującego: Urząd Gminy Czerwonak

Projekt dotyczy: Osób z niepełnosprawnością i osób sprawnych z ich otoczenia

Zasięg projektu: Lokalny

Zobacz opis
11.03.2020 r.