„Zakup i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych w budynku MOKSiR przy ul. Broniewskiego 4”