Przebudowa i remont pomieszczeń oraz termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 173 w Świeciu