"Jesteśmy SUPERMOCNI" Rehabilitacja i aktywizacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną.