Tworzenie systemu polityki społecznej w obszarze przeciwdziałania niepełnosprawności dzieci na przykładzie miejskiej placówki wsparcia dziennego - Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej.