Informacje o bazie

Baza Dobrych Praktyk pełni funkcje edukacyjne i promocyjne. W celu wywołania pozytywnej zmiany w polityce na rzecz osób
z niepełnosprawnościami, informacje zebrane w sposób bezpośredni od instytucji realizujących projekty na ich rzecz, zostają podane do wiedzy wszystkich zainteresowanych obywateli. Taki ogólnodostępny przegląd projektów na rzecz osób
z niepełnosprawnościami mobilizuje do podejmowania nowych i lepszych inicjatyw, co oznacza w konsekwencji bogatszą ofertę kierowaną lokalnie do tej grupy osób – usprawnienie usług (edukacja, transport, informacja, dostęp do obiektów użyteczności publicznej itd.), które dotyczą osób z niepełnosprawnościami.

 

Aby w pełni korzystać z bazy, wprowadzać do niej swoje projekty  i  brać udział w konkursach, niezbędne jest założenie konta, do czego zachęcamy! W tym celu prosimy o:

1. REJESTRACJĘ KONTA W SYSTEMIE

Rejestracji konta może dokonać dowolny pracownik, upoważniony do reprezentacji Państwa samorządu (jako przedstawiciel wykonawcy dobrej praktyki).

2. PRZESŁANIE POTWIERDZENIA REJESTRACJI

W celu aktywacji konta konieczne będzie wydrukowanie potwierdzenia, podpisanie go przez osobę zakładającą konto oraz przez zwierzchnika samorządu i odesłanie do FIRR. Państwa konto zostanie przez nas aktywowane w najkrószym możliwym czasie od otrzymania potwierdzenia rejestracji.

Aktywne konto umożliwi wprowadzanie i publikowanie dobrych praktyk Państwa samorządu (także archiwalnych oraz tych, których nie zamierzacie Państwo zgłaszać do konkursu).